Eolaíocht

Na hardranganna

Turgnamh: Ráta buailte an chroí a thomhas.
Fuair siad a gcuisle agus chomhair siad na builli ar feadh 60 soicind.
Ansin, rith siad sa chlós ar feadh 2 nóiméad agus chomhair siad na buillí arís.

You may also like