Misean Ráiteas/Fealsúnacht

Is bunscoil í Gaelscoil Cois Feabhail a dhéanann iarracht atmaisféar eagraithe, áthasach, seascair a chur ar fáil ina gcothaítear féinmhuinín gach páiste. Chomh maith leis sin, féachtar chuige to gcaitear le riachtanais mhorálta agus chultúrtha gach páiste go tuisceanach fonnmhar, agus tá aird chuí againn ar aonánacht gach páiste mar an gcéanna. Cothaíonn Gaelscoil Cois Feabhail feabhas i bhfoghlaim agus i dteagasc.

Fleadh Cheoil – Comhrá

Fleadh Cheoil

Ghlac páistí ó rang a haon suas go dtí rang a sé páirt sa chomhrá Ghaeilge ag an Fleadh Cheoil i gCúil Dabhacha an tseachtain seo caite. D’éirigh go hiontach l’achan duine. Mhol an moltóir iad go léir agus dúirt sí go raibh caighdeán iontach ard acu uilig.
Seo na páistí a ghlac páirt:
Kyle Mac Lochlainn, Iona Ní Fhuirleoing, Aoife Ní Fhearáin, Niamh Ní Fhearáin, Pádraig Ó’ Cearnaigh, James Ó’ Bradáin, Hanna Fiorentini, Sevennagh Nic Lochlainn, Ronán Ó’ Fearáin, Saoirse Ní Dhubhaill.
Comhghairdeas daoibh go léir.
Chuaigh Hanna Fiorentini, Ronán Ó’ Fearáin, Saoirse Ní Dhubhaill, Iona Ní Fhuirleoing, Kyle Mac Lochlainn fríd chuig an chéad bhabhta eile. Maith sibh!!

First round blitz of CnaB

Gaelscoil Cois Feabhail hosted the first round blitz for their division in the Cumann na mBunscol competition. Both the boys and girls school teams took part in the blitz.
Firstly the boys played four matches, where they were the victors in each game, sailing through to the next round.

Then the girls faced three schools, resulting in a playoff with Tiernasligo. Tired from the previous three matches, the girls fought on to play the final match and with a great team effort they won.

Congratulations to all the boys and girls who participated in the blitz and good luck in the next round!!!!!!

An chéad bhabhta do CnaB

D’óstáil Gaelscoil Cois Feabhail an chéad bhabhta i rannóg s’acu i gcomórtas Cumann na mBunscol. Ghlac na buachaillí agus na cailíní páirt sa blitz.
Ar dtús d’imir na buachaillí ceithre chluichí, bhí an bua acu i ngach cluiche, ag bogadh ar aghaidh chuig an chéad bhabhta eile gan aon fhadhb.

Ansin tháinig na cailíni agus bhí orthu trí chluiche a imirt, agus sa deireadh bhí playoff idir iad féin agus Tiernasligo. Tuirseach mar gheall ar na cluichí a d’imir siad, rinne siad a ndícheall sa chluiche dheireanach. Tháinig siad le chéile agus thaispeáin siad cé chomh láidir is atá siad agus bhí an bua acu.

Comhghairdeas do na buachaillí agus na cailíní a ghlac páirt sa blitz agus adh mór sa chéad bhabhta eile!!!!!!!

Congratulations to Trish Hegarty on the Launch of her new book

Well done to fellow parent Trish Hegarty on the release of her new book – The Brown Bull of Cooley. What a fantastic achievement! The children were delighted to be a part of todays celebrations and even managed to get some signed copies.

Good luck with your “Leabhar Nua” Trish and we look forward to plenty more to come in the future.

Check out todays launch by clicking on the link below:
https://www.facebook.com/InisPublications

Seachtain na Gaeilge

Bhí seachtain iontach againn. Seo roinnt de na himeachtaí a bhí ar siúl i nGaelscoil Cois Feabhail. An “Bricfeasta Mór”, Ceolchoirm traidisiúnta le seinnteóirí ó Inis Eoghain, Tráth na gCeisteanna, agus Lá Mór le Eamon McGee ó fhoireann Dhún na nGall . Chríochnaigh Seactain na Gaeilge le Céilí agus le torthaí chomórtais ealaíne na scoile. Comhghairdeas do na buaiteoirí.

Chun níos mó grianghraif a fheiceáil, téigh go dtí an galleraí

Seachtain na Gaeilge

We had a fantastic time during Seachtain na Gaeilge. The following are some of the events which took place in Gaelscoil Cois Feabhail. The “Big Breakfast”, a Traditional Concert by musicians from Inis Eoghain, Question Time and the “Big Day” with Eamon McGee from the Donegal Football Team. Seachtain na Gaeilge ended with a Céilí and the announcement of the winners of the School Art Competition. Congratulations to all the winners.

Please go to gallery to view more photographs

Comórtas Ealaíne

Mar chuid de cheiliúradh  Seachtain na Gaeilge bhí comórtas ealaíne sa scoil againn. An téama a bhí ag na hardranganna na seanfhocal a thaispeáint i bpictiúir. Rinne na bunranganna pictiúir iontacha a thaispeáin ‘Ár Scoil’. Bhí post iontach deacair ag na moltóirí an tSúir Anne agus an tSúir Leda buaiteoirí a roghnú. Seo iad na buaiteoirí:

Rang a sé – Shauna Reailtín Nic Eoghain, Rang a Cúig – Andrei Ó’ Caomhánaigh, Rang a Ceathair, Kelene Nic Dhiarmada

Rang a trí – Nuria Oslé Nig Uidhir, Rang a dó – Rian Ó’ Ceallaigh

Rang a haon – Molly Ní Chearnaigh, Naí mhóra – Erin Ní Laoghóg, Naí Bheaga – Molly Ní Chaoidhe

Comhghairdeas do na paistí uilig!!!

Art Competition

As part of celebrating “Seachtain na Gaeilge “, the school had an art competition. Senior classes had to choose a proverb as their theme and draw a picture. “Our School” was the theme for the junior classes. The judges, Sr Anne and Sr Leda had a very difficult job in selecting the winners. The following are the winners:
Sixth Class – Shauna Reailtín Nic Eoghain, Fifth Class – Andrei Ó’ Caomhánaigh, Fourth Class, Kelene Nic Dhiarmada

Third Class – Nuria Oslé Nig Uidhir, Second Class – Rian Ó’ Ceallaigh

First Class – Molly Ní Chearnaigh, Senior Infants – Erin Ní Laoghóg, Junior Infants – Molly Ní Chaoidhe

Congratulations to everyone!!!