Misean Ráiteas/Fealsúnacht

Is bunscoil í Gaelscoil Cois Feabhail a dhéanann iarracht atmaisféar eagraithe, áthasach, seascair a chur ar fáil ina gcothaítear féinmhuinín gach páiste. Chomh maith leis sin, féachtar chuige to gcaitear le riachtanais mhorálta agus chultúrtha gach páiste go tuisceanach fonnmhar, agus tá aird chuí againn ar aonánacht gach páiste mar an gcéanna. Cothaíonn Gaelscoil Cois Feabhail feabhas i bhfoghlaim agus i dteagasc.

Leictreachas

Leictreachas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

D’fhoghlaim páistí sna hardranganna conas sruth leictreachais a dhéanamh ag úsáid ceallra, bolgán agus sreang. Chuir siad sreang idir an ceallra agus an bolgán agus ceann eile idir an bolgán agus an ceallra.

Rinne siad cúpla turgnamh fósta:
An athraíonn gile an bholgáin má tá níos mó ná bolgán amháin sa chiorcad?
An athraíonn gile an bholgáin má tá níos mó ceallraí sa chiorcad?
Scríobh siad síos na torthaí agus rinne siad comparáid orthu lena chairde.

Lá Blais

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I rith an Fhomháir ghlac na páistí i rang a 2 agus 3 meascán de torthaí, glasraí agus lúibheanna ón ghairdín isteach sa seomra ranga chun iad a bhlaiseadh. Rinne Áod píog úll as torthaí ó ghairdín s’aige. Bhí sí galánta! Bhí an-craic acu an lá sin!!!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Bring and Taste Day!!

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

At the beginning of autumn the children from rang a 2 and 3 had a fantastic day when they brought in a collection of fruit, vegetables and herbs from their gardens to taste. Áod went a step further and brought in a homemade apple pie to share with everyone. It was very tasty! A great day was had by all!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Comhghairdeas

Comhghairdeas do iardhalta na scoile seo, Finn MacLochlainn, a d’imir ar fhoireann peile ó Inis Eoghain a bhuaigh an “Foyle Cup” don chéad uair.

Congratulations

Congratulations to past pupil, Finn McLaughlin, who played on the first ever Inishowen team to win the “Foyle Cup”. Finn had a fantastic game and scored.

Cois trá i gCúil Dabhacha.

Bhí lá iontach ag na naíonáin, rang a haon agus a rang a dó cois trá i gCúil Dabhcha.
D’imir muid sa ghaineamh agus rinne muid caisleáin. Bhí picnic againn, cluiche peile agus chaith muid tréimhse san fhaiche imeartha. Bhí lá ar dóigh againn.

On the beach in Culdaff

The infants, first and second class had a wonderful day on Culdaff beach.
We played in the sand and built sandcastles. We had a picnic, dug a stream, played football and played in the playground. What a day!!.

Fleadh Cheoil – Comhrá Ghaeilge

Fleadh CheoilFleadh Cheoil

Pupils from rang a haon to rang a sé participated in the Comhrá Ghaeilge competition at the Fleadh Cheoil in Culdaff at the weekend. The adjudicator praised all the children who took part and said the standard of Irish was very high.
The following pupils took part: Kyle Mac Lochlainn, Iona Ní Fhuirleoing, Aoife Ní Fhearáin, Niamh Ní Fhearáin, Pádraig Ó’ Cearnaigh, James Ó’ Bradáin, Hanna Fiorentini, Sevennagh Nic Lochlainn, Ronán Ó’ Fearáin, Saoirse Ní Dhubhaill.
Congratulations to you all!!
Hanna Fiorentini, Ronán Ó’ Fearáin, Saoirse Ni Dhubhaill , Iona Ní Fhuirleoing, Kyle Mac Lochlainn will now compete in the Ulster round of the competition. Good Luck!!