obair

Téarma a hAon 2016-2017

Oíche Shamhna 2016

Seachtain Mhata – Deireadh Fómhair 2016

Seachtain Eolaíochta – Samhain 2016

An Seó Nollag 2016

Bhí na páistí ar fheabhas ar fad ag ár Seó Nollag. Maith sibh a pháistí!

Breagáin

 
Táimid díreach ar ais ó saoire na Nollag agus réidh do 2015. Bhí lá iontach againn i seomra na naíonáin leis na bréagáin a thug Daidí na Nollag dúinn. Bhí gach duine ag roinnt agus ag súgradh lena chéile.

 

Naíonáin agus Rang a hAon – Feithidí agus Animhithe

Bhí neart rírá agus ruaille buaille i seomra na naíonáin ar feadh cúpla seachtain anuas.  Rinne muid imscrúdú ar chré agus chonaic muid:  ciaróga, céadchosaigh, seangáin, péisteanna, seilidí agus boilb.

Tháinig turtair,  hamstar agus torbáin ar cuairt freisin agus chuir muid fáilte mhór rompu.

 

 

Rang a Dó agus Rang a Trí

Ag déanamh réidh do na péisteanna-ag cur ithir agus gainneamh sa phiastlann.

Leictreachas

Leictreachas

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

D’fhoghlaim páistí sna hardranganna conas sruth leictreachais a dhéanamh ag úsáid ceallra, bolgán agus sreang. Chuir siad sreang idir an ceallra agus an bolgán agus ceann eile idir an bolgán agus an ceallra.

Rinne siad cúpla turgnamh fósta:
An athraíonn gile an bholgáin má tá níos mó ná bolgán amháin sa chiorcad?
An athraíonn gile an bholgáin má tá níos mó ceallraí sa chiorcad?
Scríobh siad síos na torthaí agus rinne siad comparáid orthu lena chairde.

Lá Blais

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

I rith an Fhomháir ghlac na páistí i rang a 2 agus 3 meascán de torthaí, glasraí agus lúibheanna ón ghairdín isteach sa seomra ranga chun iad a bhlaiseadh. Rinne Áod píog úll as torthaí ó ghairdín s’aige. Bhí sí galánta! Bhí an-craic acu an lá sin!!!!

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Ag priontáil

Na bunranganna ag priontáil le prátaí agus le lámha.

Ag obair le cré

Na hardranganna ag obair le cré.

Eolaíocht

Na hardranganna

Turgnamh: Ráta buailte an chroí a thomhas.
Fuair siad a gcuisle agus chomhair siad na builli ar feadh 60 soicind.
Ansin, rith siad sa chlós ar feadh 2 nóiméad agus chomhair siad na buillí arís.

Mata Praiticiúil

Rang a 2 agus rang 3 ag úsáid “stop watch”.