Misean Ráiteas/Fealsúnacht

Is bunscoil í Gaelscoil Cois Feabhail a dhéanann iarracht atmaisféar eagraithe, áthasach, seascair a chur ar fáil ina gcothaítear féinmhuinín gach páiste. Chomh maith leis sin, féachtar chuige to gcaitear le riachtanais mhorálta agus chultúrtha gach páiste go tuisceanach fonnmhar, agus tá aird chuí againn ar aonánacht gach páiste mar an gcéanna. Cothaíonn Gaelscoil Cois Feabhail feabhas i bhfoghlaim agus i dteagasc.

Clipper

Saoirse’s Grandmother was part of the crew which sailed around the world on the Clipper. She visited the school and told us all about her journey. She also showed us some wonderful pictures.

Clipper

Bhí Mamó Saoirse ar an gClipper agus tháinig sí ar cuairt chugainn. D’inis sí dúinn faoin turas ollmhór agus thaispeáin sí cuid mhór grianghrafanna dúinn.